Kursy średnie NBP

 

1. KREDYTY HIPOTECZNE

 

- Marża banku już od 1,05%,

- Okres spłaty nawet do 50 lat,

- PLN, CHF,

- Maksymalna kwota do 103% wartości nieruchomości,

- Karencja w spłacie kapitału nawet do 36 miesięcy,  

- Możliwość otrzymania dodatkowo nawet 20% kwoty kredytu,

- Możliwość konsolidacji pozostałych zobowiązań,

- W niektórych przypadkach brak prowizji za udzielenie kredytu,

- Możliwość łączenia dochodu z osobami trzecimi, niespokrewnionymi.

- Możliwość wcześniejszej spłaty bez odsetek i prowizji.

Wymagane dokumenty:

- dokumenty potwierdzające uzyskiwany dochód np. zaświadczenie o dochodach, zeznania podatkowe, umowy zlecenia, umowy najmu,  zaświadczenie z US, ZUS o niezaleganiu z płatnościami,  

- dokumenty dotyczące nieruchomości np. umowa przedwstępna, odpis z księgi wieczystej, pozwolenie na budowę, wypis i wyrys z rejestru gruntów, kosztorys prac remontowych lub budowlanych, operat szacunkowy.

Ilość wymaganych dokumentów jest różna w zależności od oferty Banku, źródła dochodu oraz celu kredytowania.

Nasz doradca, ustali szczegółową listę dokumentów, potrzebnych do złożenia wniosku kredytowego.