Kursy średnie NBP

 

5. UBEZPIECZENIA SAMOCHODOWE

 

Ubezpieczenie OC jest jednym z obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych. Na mocy ustawy o działalności ubezpieczeniowej, każdy kto posiada pojazd podlegający rejestracji musi wykupić polisę OC. Warunki ubezpieczenia reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 2000r. Umowę taką zawiera się na okres 12 miesięcy z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym, chyba że pojazd zarejestrowany jest na czas krótszy niż rok (możliwe jest wówczas zawarcie umowy krótkoterminowej). Brak wypowiedzenia umowy skutkuje automatycznym przedłużeniem jej na następny rok.

Należy pamiętać, że nawet  jeżeli zdecydowaliśmy się na opłacenie ubezpieczenia OC w ratach, to przed upływem jednego roku od jego zawarcia nie można skutecznie wypowiedzieć umowy.

Jak wypowiedzieć umowę OC?

Jeżeli chcemy zrezygnować z usług dotychczasowej firmy ubezpieczeniowej i wykupić umowę OC samochodu w innym towarzystwie należy, najpóźniej na jeden dzień przed upływem aktualnego okresu ubezpieczenia, powiadomić na piśmie ubezpieczyciela o jej wypowiedzeniu.  Jeśli wypowiedzenie umowy OC nie zostanie złożone na czas to umowa ubezpieczenia będzie automatycznie przedłużona na kolejne 12 miesięcy. Najpewniejszym sposobem skutecznego wypowiedzenia umowy OC jest dostarczenie wypowiedzenia osobiście do oddziału ubezpieczyciela. Wtedy też warto uzyskać zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia, które będzie potrzebne przy zawieraniu umowy z nowym ubezpieczycielem. Dzięki temu zdobyte zniżki zostaną uwzględnione przy naliczaniu składki.

Od czego zależy wysokość składki?

 

- wysokość składki zależy od strefy regionalnej, w której zarejestrowany jest samochód,

- stawki dla samochodów osobowych uzależnione są od pojemności silnika, a dla ciężarowych od ładowności samochodu,

- wysokość składki zależy również od: wieku pojazdu, wieku właściciela, stażu w posiadaniu prawa jazdy,

- towarzystwa udzielają zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia - max. do 60%, które respektowane są we wszystkich firmach, pod warunkiem przedstawienia stosownego zaświadczenia,

- w większości towarzystw możemy liczyć na zniżki za kontynuację ubezpieczenia w danej firmie i jednorazową opłatę składki za cały rok.